Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄴ 끝에

Nguyễn Thế Anh 25/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄴ 끝에

Đi với động từ để diễn tả một hành động, một việc nào đó đã làm trong một khoảng thời gian nhất định một cách vất vả và đã nhận được kết quả nào đấy.

Cấu trúc: V+(으)ㄴ 끝에

Ví Dụ:

● 이야기를 한 끝에 서로의 속마음을 알게 되었습니다.

Kết thúc câu chuyện dài dòng thì đã hiểu được lòng dạ của nhau.

● 이상적인 여자를 고르던 끝에 지금의 아내를 만났어요.

Tôi đã gặp được người vợ bây giờ sau khi chọn lựa mẫu phụ nữ lý tưởng.

● 기자는 여러 번 연락을 시도한 끝에 가까스로 여배우를 만났다

Sau nhiều lần thử liên lạc khó khăn lắm phóng viên mới gặp được nữ diễn viên đó.

● 우리는 새벽부터 반나절을 꼬박 걸은 끝에 겨우 목적지에 도착할 수 있었다 

Chúng tôi đi từ sáng sớm đi bộ ròng rã nửa buổi khó khăn mới tới được điểm đã định.

● 퐁 씨는 며칠 동안 고민한 끝에 결국 직장을 그만두고 유학을 떠났어요.

Cậu Phong sau nhiều ngày trăn trở thì kết cục đã thôi việc và đi du học.

Lưu ý: Trường hợp dùng 끝에 sau danh từ để diễn tả hành động, vì bản thân danh từ đi trước đã đóng vai trò định ngữ.

● 우리 언니 내외는 3년 연애 끝에 결혼했어요.

Vợ chồng chị tôi đã kết hôn sau khi yêu nhau 3 năm.

● 길 끝에 바다가 있다

Cuối con đường có biển

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/