Ngữ pháp cao cấp: (이)며 (이)며

Nguyễn Thế Anh 24/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (이)며 (이)며

Được gắn sau danh từ dùng để liệt kê ví dụ ở vế sau từ 2 ví dụ trở lên. Có thể sử dụng (이)며 vài lần.

Cấu trúc: N(이)며 N(이)며

Danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng 이며

Danh từ kết thúc bằng nguyên âm dùng 

Ví Dụ:

● 그 식당은 음식 맛이며 분위기며 다 좋아요

Nhà hàng đó vị thức ăn và bầu không khí đều được.

● 영수 씨는 공부며 운동이며 못하는 게 없어요

Anh Young Su không có gì không thể làm dù là học hành hay thể thao.

● 오늘 발레 공연은 정말 좋았어요. 음막이며 무대며 다 만족스러워요

Buổi biểu diễn múa bale tối nay rất hay. Âm nhạc và sân khấu tất cả đều thỏa mãn.

● 졸업식에 가족이며 친구며 아는 사람들이 다 왔어요

Dù là gia đình hay bạn bè thì những người tôi quen biết đều đến lễ tốt nghiệp của tôi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/