Ngữ pháp cao cấp: 는 법이다

Nguyễn Thế Anh 24/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 는 법이다

Cấu trúc này sử dụng để diễn tả ý nghĩa trạng thái hoặc tình huống nào đó là điều đương nhiên. Chủ nếu sử dụng nhiều trong các câu thành ngữ và thể hiện quy luật tự nhiên, chân lý phổ biến hoặc nguyên lý chung. 

Có nghĩa: Đương nhiên là…

Cách chia:
A + ㄴ/은 법이다
V + 는 법이다
N + 인 법이다

Ví Dụ:

● 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있는 법이다(thành ngữ)

Đến con khỉ cũng đương nhiên có lúc ngã cây. (Thuần thục lắm cũng có lúc sai sót).

●  수레가  요란한 법이다(thành ngữ)

Thùng rỗng hiển nhiên là kêu to hơn. (Người không có thực lực lại hay ba hoa). 

● 윗물이 맑아야 아랫물도 맑은 법이다(thành ngữ)

Nước ở trên phải trong thì hiển nhiên nước ở dưới mới trong. (Thế hệ trước phải làm gương cho lớp người sau). 

● 팔은 안으로 굽는 법이다. (thành ngữ)

Tay thì đương nhiên khoanh vào trong. (Đương nhiên đứng về phía có liên quan hay người gần gũi với bản thân). 

● 서당개 3년이면 풍월을 읊는 법이다. (thành ngữ)

Chó ở thư đường 3 năm cũng biết ngâm thơ là điều đương nhiên. (Việc gì làm lâu ngày cũng sẽ có kinh nghiệm). 

●  없는 말이 천리 가는 법이다. (thành ngữ)

Lời nói không chân chắc chắn là đi vạn dặm. (Lời đồn rất nhanh, thận trọng khi nói).

● 뿐린 대로 거두는 법이다
Gieo nhân nào gặt quả nấy

● 시작이 있으면 끝이 있는 법이다
Có khởi đầu thì sẽ có kết thúc

Lưu ý:

- Cấu trúc này dùng nhiều với (으)면 …은/는 법이다. Đặc biệt sử dụng nhiều trong thành ngữ, tục ngữ.

죄를 지으면 누구나 벌을 받는 법이다.

Nếu phạm tội thì bất cứ ai cũng bị phạt.

- Chủ ngữ là đại diện chung của tổng thể như 사람들, 인간…

- Không dùng cho câu hỏi, mệnh lệnh, thỉnh dụ.

- Cấu trúc này chỉ có thể sử dụng ở thì hiện tại hoặc thì quá khứ, vì nó dựa trên kinh nghiệm của người nói từ trước đến giờ và quy luật hóa của sự việc. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/