Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄹ 법하다

Nguyễn Thế Anh 24/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄹ 법하다

Ngữ pháp này được sử dụng để phỏng đoán một tình huống nào đó rất có khả năng xảy ra.

Nghĩa Tiếng Việt là: "Thế nào cũng...", "Chắc hẳn...", "Đương nhiên là..."

Cấu trúc: 

Thì Hiện tại: A/V(으)ㄹ 법하다           N일 법하다
Thì Quá khứ: A/V았/었을 법하다       N이었/였을 법하다

Ngữ pháp có thể thay thế là: '당연히 - (으)ㄹ 듯하다', '(으)ㄹ 게 뻔하다'

Ví Dụ:

● 김 선수는 장시간 비행으로 피곤할 법한데 짐을 풀자마자 훈련을 하러 나갔다.
Bay đường dài đến cầu thủ Kim chắc chắn rất mệt nhưng vừa dỡ hành lý xong là anh ấy đi tập luyện luôn.

● 그렇게 매일 붙어서 일을 하다 보면 두 사람 사이에 애정이 싹틀 법하지요.
Hai người cứ dính lấy nhau làm việc mỗi ngày như thế thì tình cảm đương nhiên sẽ nảy mầm thôi.

● 5년이나 한국에서 살았으면 이제 한국 생활에 익숙해졌을 법한데 여전히 낯설기만 하다.
Nếu đã sống 5 năm ở Hàn thì lẽ ra phải quen thuộc với cuộc sống ở đây lắm vậy mà vẫn lạ lẫm như thường.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/