Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄹ 게 뻔하다

Nguyễn Thế Anh 24/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄹ 게 뻔하다

Được dùng để thể hiện đánh giá, phán đoán về một sự việc, hiện tượng nào đó, sự phán đoán suy diễn này nhằm khẳng định có tính chất hiển nhiên, đương nhiên.

Nghĩa Tiếng Việt là: "thế nào cũng, biết ngay...."

Động/tính từ có patchim + ㄹ 게 뻔하다

Động/tính từ không có patchim 을 게 뻔하다

Ví Dụ:

●  그 책의 제목을 보니 재미없을 게 뻔해요.

Nhìn tựa đề của cuốn sách đó biết ngay là không thú vị.

●  안 봐도 다 알 수 있어, 아직까지 자고 있을 게 뻔해.

Không nhìn cũng có thể biết thừa là vẫn đang ngủ

●  저렇게 공부를 안 하니 어번에도 떨어질 게 뻔하지.

Không học như thế thì biết chắc là lần này lại trượt .

●  그 모습을 보니 말 안 해도 알아. 또 늦게 일어날게 뻔하지.

Nhìn bộ dạng kìa thì không nói cũng biết ngay là lại dậy muộn.

●  한국어 발음을 들더니 그 사람은 외국 사람일게 뻔해요.

Nghe phát âm tiếng hàn biết ngay là người nước ngoài.

●  이번 달에 돈을 많이 써서 생활비가 모자랄 게 뻔해요.

Tháng này tiêu tiền nhiều quá nên tiền phí sinh hoạt chắc sẽ thiếu thôi.

●  오늘은 주말이니까 극장에 사람들이 많을 게 뻔합니다.

Hôm nay là chủ nhật nên là chắc rạp chiếu phim phải đông người lắm ấy.

●  공부를 안 했으니까 시험 성적이 안 좋을 게 뻔해요.

Không có học bài thì đương nhiên điểm thi sẽ không cao đâu.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/