Ngữ pháp cao cấp: (으)려다가

Nguyễn Thế Anh 22/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)려다가

Cấu trúc thể hiện việc đang có ý đồ thực hiện hành vi nào đó thì ngừng lại hoặc bị thay đổi sang hành vi khác. Cấu trúc thể hiện việc trong quá trình trạng thái hay tình huống nào đó đang diễn ra hoặc đang biến đổi thì tình huống đó bị ngừng lại hoặc thay đổi.

Chủ ngữ của mệnh đề đi trước và chủ ngữ của mệnh đề đi sau giống nhau.

Cấu trúc: V + (으)려다가 (Dạng rút ngắn của: (으)려하다 - định, để...và  다가 - đang...)

Nghĩa tiếng Việt: "Đang định làm gì... thì"

Ví Dụ:

밖으로 나가려다가 비가 많이 와서 그만 뒀어요.

Tôi đang định ra ngoài vì trời mưa to quá nên tôi ngưng lại.

● 유학을 가려다가 집 근처 모집한다고 거기에 취칙했다.

Tôi đang định đi du học thì công ty ở gần nhà thông báo tuyển dụng nên tôi đã xin việc ở đó.

편지를 쓰려고다가 너무 귀찮아서 이메일을 보내기를 했다.

Tôi đang định viết thư nhưng thấy phiền quá nên quyết định gửi gmail.

● 박준수는 대학원에 진학하려다가 마음을 바꾸었대요.

Nghe nói Park-Jun- su định học lên cao học rồi lại thay đổi ý định.

● 유학을 가려다가 포기하고 취직을 했어요.

Đã định đi học nhưng từ bỏ và xin việc.

● 커피를 마시려다가 녹차를 마셨어요.

Đã định uống cafe rồi thôi lại uống trà.

● 운동을 하려다가 비가 와서 집에서 쉬었어요.

Định tập thể dục mà lại mưa nên đã ở nhà nghỉ

● 빵을 만들려다가 귀찮아서 그냥 사먹었어요.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/