Ngữ pháp cao cấp: (으)려고 들다

Nguyễn Thế Anh 22/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)려고 들다

Dùng cấu trúc này để diễn tả người nói dốc lòng định thực hiện ý đồ, mục đích nào nó một cách tích cực.

Có thể dịch là: ‘Chỉ chăm chăm…, Dồn sức vào…’

Cấu trúc: V + (으)려고 들다

Ví Dụ:

● 우리 남편은 건강에 좋다는 음식은 무조건 다 사려고 들어요.
Chồng tôi chỉ chăm chăm mua những đồ tốt cho sức khỏe.

● 무슨 일이든지 과정도 중요하니까 결과만으로 평가하려 들지 마세요.
Trong mọi chuyện quá trình thực hiện cũng quan trọng nên đừng chỉ chăm chăm đánh giá kết quả.

● 온 국민이 함께 이 어려운 상황을 극복하려고 들면 못 할 일이 어디 있겠어요?
Nếu người dân cả nước đều dồn sức vào việc khắc phục hoàn cảnh khó khăn này thì có chuyện gì là không làm được chứ?

Lưu ý:

- Có thể lược bỏ 고
- Có thể thêm 만 để nhấn mạnh hơn nữa. (으)려고만 들다, N만 –(으)려고 들다

● 방학이라고 공부는 안 하고 하루 종일 놀려고만 든다.
Nó bảo là kỳ nghỉ nên cả ngày không học bài chỉ lo chơi game.


● 우리 딸아이는 이렇게 추운 날씨에도 짧은 치마만 입으려고 든다.
Con bé nhà tôi trời lạnh thế này mà nó chỉ chăm chăm mặc váy ngắn thôi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/