Ngữ pháp cao cấp: (으)리만치

Nguyễn Thế Anh 22/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)리만치

Cấu trúc này dùng để nhấn mạnh nội dung của mệnh đề sau bằng cách chỉ ra mức độ mà tình huống hoặc trạng thái của sự việc ở mệnh đề trước mô tả nó. Thường được sử dụng theo nghĩa ẩn dụ. 

Nghĩa Tiếng Việt là: "Đến độ mà, thậm chí,..."

Cấu trúc: A/V +  (으)리만치

Cấu trúc tương đương: (으)리만큼, (으)ㄹ 정도로

Ví Dụ:

● 합격자 발표를 앞두고 대기실은 무서우리만치 팽팽한 긴장이 감돌았다.
Trước khi công bố người đỗ sự căng thẳng bao trùm đến độ phòng chờ cũng đáng sợ.


● 창밖에는 한 치 앞도 안 보이리만치 폭우가 쏟아지고 있다.
Mưa bão trút xuống (nhiều) đến độ chẳng thể nhìn thấy gì bên ngoài cửa sổ.


● 과학 기술은 예측할 수 없으리만치 빠른 속도로 발전하고 있다.
Khoa học kỹ thuật đang phát triển nhanh chóng đến độ không thể dự đoán được(sau này sẽ trở nên ra sao)

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/