Ngữ pháp cao cấp: 기 일쑤이다

Nguyễn Thế Anh 22/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 기 일쑤이다

Diễn tả nghĩa thường hay sai việc gì đó do thói quen hay trở nên không như mong muốn, chỉ sử dụng các tình huống mang chiều hướng phủ định, tiêu cực, không tốt.

 Nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: “thường xuyên, thường, hay…”

Cấu trúc: V +  기 일쑤이다

Ví Dụ:

●  그 거짓말하기 일쑤야.

Việc hắn nói dối là chuyện thường tình

● 전에는 안 그러더니 요즘 들어 지각하기 일쑤군요. 

Trước đây thì không vậy, tự nhiên dạo này hay bị đến muộn nhỉ. 

● 그 부부가 싸우기 일쑤예요.

Hai vợ chồng đó cãi nhau là chuyện thường tình hai vợ chồng đó suốt ngày cãi nhau.

● 요즘은 금방 생각했던 것도 잊어버리기 일쑤입니다. 

Dạo này ngay cả đến cái vừa nghĩ cũng hay bị quên. 

●  약속 시간에 늦기 일쑤이다

Thường trễ giờ hẹn.

● 안경을 안 쓰면 숫자를 잘못 보기(가) 일쑤예요

Nếu không đeo kính thì hay nhìn nhầm số.

● 그는 늦잠을 잘 자니까 버스를 놓치기(가) 일쑤이다

Nó thường ngủ nướng nên hay bị nhỡ xe buýt.

● 처음에 유학할 때 부모님이 보고 싶어서 울시기 일쑤였어요

Lúc đầu khi tôi đi du học, bố mẹ nhớ tôi nên thường hay khóc.

● 옛날에는 친구랑 싸우기 일쑤였지만 지금은 그 버릇을 고쳤다. 

Ngày xưa tôi thường đánh nhau với bạn nhưng bây giờ thói quen đó đã sửa rồi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/