Ngữ pháp cao cấp: 을/를 비롯해서

Nguyễn Thế Anh 22/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 을/를 비롯해서

Được gắn vào danh từ dùng khi thể hiện cái bắt đầu đầu tiên trong một vài cái. Dùng khi danh từ đầu là ví dụ tiêu biểu nhất của danh từ đến sau. Có thể dùng với hình thái: '을/를 비롯한', '을/를 비롯하여'.

Có thể dịch trong tiếng việt là: từ, bắt đầu từ, đứng đầu là, tiêu biểu là,..

Cấu trúc: N + 을/를 비롯해서

Sau danh từ kết thúc bằng phụ âm dùng 을 비롯해서

Sau danh từ kết thúc bằng nguyên âm dùng 를 비롯해서

Ví Dụ:

● 그 약을 먹고 난 후 얼굴을 비롯해서 온몸에 두드러기가 올라왔다

Sau khi uống thuốc đó thì bắt đầu mẩn ngứa từ mặt rồi lan đến toàn thân.

● 서울을 비롯해서 수도권 전역에 오늘 하루종일 비가 내리겠습니다

Hôm nay trời sẽ mưa cả ngày bắt đầu từ khu vực Seoul rồi đến vùng thủ đô.

● 포도를 비롯한 보라색 과일에는 노화를 방지하는 항산화성분이 들어 있다

Ở trái cây màu xanh đứng đầu là nho có chứa thành phần oxy hóa ngăn ngừa sự lão hóa.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/