Ngữ pháp cao cấp: 기능커녕

Nguyễn Thế Anh 21/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 기능커녕

Dùng cấu trúc này để phủ định một vấn đề, một hành động nào mà đối phương đưa ra. Đồng thời vế sau đưa ra một vấn đề, nhu cầu có tiêu chuẩn thấp hơn cái mà đối phương đưa ra, với ý nghĩa là: đến cả cái có tiêu chuẩn thấp hơn ở vế thứ hai mà còn không thực hiện được thì nói gì đến cái có tiêu chuẩn cao hơn ở vế trước

Có thể dịch là: “huống chi, nói gì tới…..

Cấu trúc: N + (으)ㄴ/는 커녕, A/V + 기는 커녕

Ví Dụ:

● 저는 해외 여행은커녕 달랏에도 못 가 보았습니다.

Đà Lạt tôi còn chưa được đi chứ đừng nói chi du lịch nước ngoài. 

● 그는 결혼은커녕 연애도 한 번 못 해 본 사람입니다.

Anh ấy là người chưa bao giờ hẹn hò, chứ nói gì là kết hôn.

● 아들하고 이야기하기는커녕 얼굴 본지도 한참 되었다.

Lâu rồi chưa được gặp con trai mình nữa chứ đừng nói là nói chuyện với nó.

● 학교에  가기는커녕  감기가  심해  자리에서  일어나지도  못했어요.

Vì bị cảm nặng nên tôi không thể đứng dậy nổi luôn nói chi là đi học.

 

● 가: 곧 결혼한다면서요? 축하해요!

나: 결혼은 커녕 남자친구도 없는데요.

A: Nghe nói chị sắp kết hôn phải không? Chúc mừng chị nhé!

B: Nói gì đến kết hôn, đến bạn trai còn chưa có nữa là.

● 가: 남편이 많이 도워줄거야, 걱정마

나: 그는 돕기는커녕 방해만 안 하면 고마운거야.

A: Thế nào chồng chị cũng sẽ giúp thôi mà, đừng lo lắng quá.

B: Nói gì đến giúp, chỉ cần anh ấy không làm phiền mình thì mình đã cám ơn lắm rồi.

● 가: 이런 날씨에 비가 확 내리면 얼마나 시원할까?

나: 비는커녕 구름조차 끼지 않는다.

Thời tiết này, giá mà mưa một trận thì mát mẻ phải biết

Nói gì đến mưa, đến mây còn chẳng có nữa là.

● 가: 투자하신 프로젝트로부터 이득을 엄청 얻으셨죠?

나: 이득은 커녕, 원금회수도 못 했어요.

A: Chắc là dự án anh đầu tư thu được nhiều lợi nhuận lắm nhỉ?

B: Nói gì đến lợi nhuận, ngay cả tiền vốn còn chưa thu về được.

● 가: 그동안 저축을 좀 하셨죠?

나: 저축은커녕 생활비도 모자랐어요.

A: Trong những năm qua, chắc anh cũng tĩnh lũy được khá nhiều tiền phải không?

B: Nói gì đến tiền tích lũy, đến tiền sinh hoạt còn chẳng đủ nữa là.

Ngữ pháp tương tự: 은/는고사하다/기는고사하다.

So sánh giữa: “(으)ㄴ/는커녕” và” (으),는/는고사하다” với “는말할것도없고”

Cả 3 cấu trúc này đều mang nghĩa là: “ đừng nói….mà ngay cả…”, “ huống chi là…”. Tuy nhiên “(으)ㄴ/는 커녕” và” (으),는/는 고사하다” thì ở vế sau thường luôn ở dạng phủ định. Còn “는 말할 것도 없고” thì ở vế sau dùng dạng tích cực hay phủ định đều được.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/