Ngữ pháp cao cấp: 듯이

Nguyễn Thế Anh 21/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp A/V + 듯이

Vĩ tố liên kết thể hiển vế sau gần như tương tự với vế trước.

Có thể dịch là: "Như, như thể".

- Có thể giản lược 이 và dùng dưới dạng 듯

- Có thể dùng với vĩ tố quá khứ 았/었

- 듯이 dùng nhiều trong các biểu hiện mang tính so sánh, ẩn dụ.

Ví Dụ: 

● 밤이 깊어지면 다시 아침이 오듯이 어려운 일도 시간이 흐르면 지나간다

Khi thời gian trôi đi thì việc khó khăn cũng qua đi như thể khi đến trở nên khuya hơn thì sáng sớm cũng lại đến. 


● 정성을 대해 키운 화초가 잘 자라듯이 노력항다면 그 결실을 얻을 수 있다

Nếu nỗ lực thì có thể gặt hái thành quả đó như thể hoa cỏ mà được chăm sóc chu đáo sẽ phát triển tốt.


● 내가 미리 말했듯이 이 시간에는 길이 많이 막힌다고 했잖아

Vào giờ này đường cái rất tắc nghẽn như tôi đã nói rồi còn gì.


● 엄마가 요리했듯이 나도 그렇게 요리를 잘하고 싶어요

Tôi cũng muốn nấu ăn giỏi như cách mà mẹ tôi đã làm.


● 땀이 비 오듯이 쏟아진다

Mồ hôi đổ như mưa.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/