Ngữ pháp cao cấp: 고도

Nguyễn Thế Anh 21/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 고도

Cấu trúc này dùng khi nói về hành động vế trước đã hoàn thành thì hành động vế sau nối tiếp nhưng khác với mong đợi hoặc không phù hợp, không tự nhiên so với hành động vế trước.

- Thường dùng nhiều trong văn nói, nhìn thấy hành động của người khác và biểu hiện

- Thường kết hợp với động từ, có nhiều tính từ bị hạn chế kết hợp.

- Trước 고도 không được chia thì quá khứ hay tương lai.

- Chủ ngữ của hai vế phải đồng nhất với nhau.

- Vế sau không được dùng đuôi câu thỉnh dụ hay mệnh lệnh.

Ví dụ:

● 민수 씨는 시험에 합격하고도 대학교에 입학하지 않았어요.

Minsu dù thi đỗ nhưng không nhập học đại học.

● 민수 씨는 어제 그렇게 술을 마시고도 또 술을 마셔요.

Hôm qua Minsu đã uống rượu như thế mà giờ lại uống.

● 어제는 너무 화가 나서 친구가 뒤에서 부르는 소리를 듣고도 그냥 갔어요.

Hôm qua tôi đã rất giận nên dù nghe thấy tiếng bạn gọi phía sau nhưng tôi vẫn cứ đi.

● 편지를 받고도 답장을 보내지 않았어요

Cho dù tôi đã nhận thư nhưng tôi không trả lời.

● 그 사람은 잘못을 하고도 사과하지 않아요.

Mặc dù người đó làm sai nhưng lại không xin lỗi.

Lưu ý:

- 고도 và 지만  mang nghĩa tương tự nhau nhưng 고도 thường mang tính tăng thêm, kèm thêm còn 지만 thì mang tính bao hàm

요리사이고도 요리를 못해요. (X)

요리사이지만 요리를 못해요. (O)

그 여자는 예쁘고도 성격이 않 좋아요. (X)

그 여자는 예쁘지만 성격이 않 좋아요. (O)

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/