Ngữ pháp cao cấp: 는 김에

Nguyễn Thế Anh 21/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 는 김

Din t nhân cơ hi thc hin hành đng trước thì cũng thc hin luôn hành đng sau. Mc đích ban đu là thc hin hành đng trước. 
Nghĩa là: "Nhân tin, tin thể"

Cách dùng:

- Động từ ở thì hiện tại và tương lai (có patchim và không patchim) + 는 김에 

- Động từ ở thì quá khứ + (으)ㄴ 김에

Ví Dụ:

● 여기  김에 커피 한잔 할까요?

Nhân tiện đã đến đây rồi thì làm một cốc cà phê nhé.

● 이렇게 모인 김에 몇가지 말할 것이 있어요.

Nhân tiện đã gặp gỡ như thế này tôi có vài điều muốn nói.

● 도서관에 가는 김에  책도 반납해 주세요.

Nhân tiện đến viện thì trả luôn sách giúp tôi với.

● 밖에 나간 김에  부탁 하나만 들어주세요.

Tiện thể anh (đã) ra ngoài thì cho tôi nhờ 1 chuyện.

● 친구 생일 선물을 사는 김에  것도 하나 샀어요.

Nhận tiện mua qùa sinh nhật cho bạn tôi cũng đã mua một cái.

● 셔츠를 갈아입은 김에 바지도 갈아입으세요.

Nhân tiện đã thay áo rồi thì thay luôn cả quần đi.

● 여기까지  김에 친구를 만나 보고 가야 겠어요.

Tiện thể đã đến tận đây rồi thì chắc là tôi phải bạn rồi mới đi.

● 한국어를 공부하는 김에 한국 문화도 공부하고 싶어요.

Nhân tiện học tiếng Hàn tôi muốn học cả văn hóa Hàn nữa.

● 말이 나온 김에 하롱베이에 언제   결정하죠.

Tiện nói ra đây thì chúng ta quyết định khi nào sẽ đi Hạ Long chứ nhỉ.

● 파리에 출장  김에 여행도 했어요.

Nhân tiện đi công tác Paris tôi cũng đã đi du lịch luôn. 

● 도서관에 가는 김에 책도 빌려야겠어요.

Tiện thể đến thư viện chắc tôi cũng phải mượn sách luôn.

● 하는 김에 이것도 하세요.

Tiện thể đang làm rồi thì làm cả cái này đi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/