Ngữ pháp cao cấp: 기 나름이다

Nguyễn Thế Anh 19/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 기 나름이다

Cấu tạo: Động từ + Vĩ tố dạng danh từ -기 + Danh từ 나름 + Động từ 이다.

Ý nghĩa: Diễn tả chủ ngữ của câu là mệnh đề danh từ dạng nghi vấn mang tính hai mặt về mặt ý nghĩa, chủ ngữ của cả câu ‘tùy thuộc vào ý nghĩa bao hàm trong dạng danh từ ‘기’’. Có nghĩa là kết quả một việc như thế nào (tích cực hay tiêu cực) hay một tình huống diễn biến theo chiều hướng như thế nào nó phụ thuộc vào hành động (tức động từ) gắn trước 기 나름이다.

Dịch là: “…Quyết định.“. “Phụ thuộc vào..“

Cấu trúc: V + 기 나름이다

               N + 나름이다

Ví dụ:

● 그건 사람 나름이에요.

Cái đó phụ thuộc vào con người.

● 하국 음식도 한식 나름이지 음식이라 다 먹을 수 있는 아니야.

Món Hàn nhưng cũng còn tuỳ là món nào chứ không phải cứ là đồ ăn thì có thể ăn được.

● 축하 행사를 어떻게 하느냐는 여기서 결정하기 나름입니다.

Làm lễ chúc mừng như thế nào tùy thuộc vào quyết định ở đây.

● 찬성한 것이 잘한 일인지는 생각하기 나름입니다.

Tán thành có là điều hay hay không là tùy thuộc ở suy nghĩ.

● 결혼 생활이 행복하냐 안 하냐는 두 사람이 노력하기 나름입니다.

Đời sống hôn nhân có hạnh phúc không là tùy thuộc vào nỗ lực của 2 người.

● 가전 제품의 수명은 사용하기 나름입니다.

Tuổi thọ của đồ điện gia dụng tùy thuộc vào việc sử dụng.

● 행복은 마음가짐에 달려 있어요.[adinserter block=”38″]

Hạnh phúc phụ thuộc vào lòng quyết tâm.

● 한국 음식의 맛은 장맛에 달려 있어요.

Mùi vị của món ăn Hàn Quốc phụ thuộc vào vị tương.

● 국가의 미래는 젊은 세대에 달려 있어요.

Tương lai đất nước phụ thuộc vào thế hệ trẻ.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/