Ngữ pháp cao cấp: 노라면

Nguyễn Thế Anh 19/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 노라면

Ngữ pháp này biểu hiện việc nếu liên tục, thường xuyên làm một việc gì đó ở vế trước thì sẽ cho ra một kết quả tương tự ở vế sau. Có biểu hiện tương tự là “V + 다가 보면”. So với 다가 보면, 다 보면 thì 노라면 được sử dụng một cách xưa cũ hơn.

Cấu trúc: V + 노라면

Nghĩa Tiếng Việt là: "Nếu cứ tiếp tục...thì..."

Ví Dụ:

● 열심히 공부하노라면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

Nếu cứ chăm chỉ học tập thì có thể đạt được kết quả tốt.

● 매일 매일 이렇게 운동하노라면 건강이 빨리 회복하질 겁니다.

Nếu bạn tập thể dục vào mỗi ngày như thế này thì sức khỏe sẽ hồi phục
nhanh thôi.

● 세상을 사노라면 기쁜 날도 있고 슬픈 날도 있게 마련입니다

Nếu bạn tiếp tục sống trên thế gian này đương nhiên cũng có ngày vui cũng có ngày buồn.

● 사노르면 언제가는 행복한 날이 오겠지

Nếu cứ tiếp tục sống thì sớm muộn ngày hạnh phúc sẽ đến

● 성실히 취업 준비를 하노르면 반드시 취직을 할 수 있을 것이다

Cứ chuẩn bị tìm việc một cách thành thực nhất định sẽ tìm được việc

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/