Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄹ라치면

Nguyễn Thế Anh 19/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄹ라치면

Ý nghĩa: Tình huống của mệnh đề sau sẽ xảy ra một cách đương nhiên khi lấy kinh nghiệm của sự thật trong quá khứ làm điều kiện. Nghĩa là khi có suy nghĩ hay ý đồ, dự định làm một việc nào đó thì việc đó sẽ không xảy ra theo như mong muốn, suy nghĩ của người nói được. Thường được dùng với câu cửa miệng “으려고하면”.

Cấu trúc ngữ phápV/A()ㄹ라치면 

Dịch là: "Nếu định làm gì đó thì… Hễ định làm gì đó thì…"

Ví dụ:

● 오래만에 친구들이 다 모여서 사진으라도 찍을라치면 꼭 한 사람이 빠집니다.

Hễ bạn bè lâu ngày mới tụ tập lại định chụp cho dù là một tấm hình thì nhất định là có một người vắng mặt.

● 밥 좀 먹을라치면 손님이 오네

Hễ định ăn cơm thì khách hàng lại đến

● 리모컨이 평소에는 보이다가 텔레비전을 볼라치면 이상하게 보인다.

Cái điều khiển từ xa bình thường lúc nào cũng nhìn thấy nhưng hễ định xem ti vi thì lại không thấy ở đâu cả.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/