Ngữ pháp cao cấp: 는 한

Nguyễn Thế Anh 19/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 는 한

Gắn sau động từ diễn tả điều kiện, tiền đề hoặc yêu cầu về một hành động hay một trạng thái nào đó.

Có nghĩa là: “Nếu, nếu như, trong trường hợp, chỉ với điều kiện…”

Cấu trúc: V + 는 한

Ví Dụ:

●  내가 살이 있는 한 이 결혼 은 절대 못해!

Chỉ cần tôi còn sống, cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ xảy ra!

●  김정은 이 죽지 않는 한 통일 이 힘들어요.

Chừng nào Kim Jong Eun còn sống, việc đoàn tụ sẽ rất khó khăn.

● 학생 이 한 명 이라도 있는 한 수업 해요.

Miễn là có dù chỉ một học sinh, sẽ có lớp học.

● 대출 이 있는 한 결혼 할 생각 도 못해요.

Chỉ cần có tiền vay mượn, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. 

● 지각하는 습관을 고치지 않는 한 주위 사람들로부터 신뢰를 얻을 수 없을 것이다. 

Nếu không sửa thói quen đi trễ thì sẽ không thể nhận được sự tin tưởng từ những người xung quanh.

● 지금까지의 문제점이 해결되지 않는 한 이 사업을 계속 진행하기는 어려울 것이다. 

Sẽ rất khó để tiếp tục tiến hành dự án này trừ khi các vấn đề cho đến nay được giải quyết.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/