Ngữ pháp cao cấp: 기가 무섭게

Nguyễn Thế Anh 18/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 기가 무섭게

Đây là dạng nhấn mạnh của cấu trúc 자마자, vế thứ nhất vừa kết thúc thì vế thứ 2 diễn ra luôn.

Cấu trúc này không thể kết hợp với dạng thức ở thì quá khứ, tương lai hay phỏng đoán. Các dạng thức này cần được thể hiện ở mệnh đề vế sau.

Dịch là: "Ngay, ngay lập tức"

Cấu trúc: V + 기가 무섭게

Cấu trúc ngữ pháp tương tự là: 기가 바쁘게

Ví Dụ:

● 내가 대문에 들어서기가 무섭게 개가 사납게 짖어 댔다.

Ngay khi tôi bước vào là con chó bắt đầu sủa ầm lên. 

● 평은 선생님의 질문이 끝나기가 무섭게 대답을 했다.

Ngay sau khi cô giáo đặt câu hỏi thì phương đã trả lời.

● 아이들은 수업이 끝나기 무섭게 놀이터로 달려나갔다.

Ngay sau khi kết thúc tiết học đứa trẻ đã chạy ra hướng sân chơi 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/