Ngữ pháp cao cấp: (느)ㄴ다고 치다

Nguyễn Thế Anh 18/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp - (느)ㄴ다고 치다

Cấu trúc này được sử dụng khi giả định quan điểm, hành động của ai đó hay tình huống nào đó. Mệnh đề sau chủ yếu phản bác lại mệnh đề trước hoặc công nhận mệnh đề trước nhưng có vấn đề nào đó. 

Nghĩa tiếng Việt là: "Cứ cho là, ngay cả khi, kể cả khi"

Cấu trúc

Ví Dụ:

● 비행기를 탄다고 쳐도 내일까지는 못 간다.

Mai cũng không thể đến được kể cả có đi máy bay.

● 가령 다리가 부러졌다고 치자.

Giả sử là chân cậu bị gẫy đi.

● 그 말이 맞다고 쳐요.

Cứ cho là lời nói đấy đúng đi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/