Ngữ pháp cao cấp: (으)ㅁ으로써

Nguyễn Thế Anh 18/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㅁ으로써

Cấu trúc này được dùng khi hành động của mệnh đề trước trở thành phương thức, cách thức hoặc lý do dẫn đến hành động hoặc tình huống ở mệnh đề sau. Cấu trúc này kết hợp giữa cấu trúc danh từ hóa động từ -() và trợ từ thể hiện cách thức hoặc phương pháp 으로써.

Thường được sử dụng nhiều trong văn viết. 

Nghĩa là: ‘Bằng, với, từ, nhờ ...’

Cách dùng:

N có patchim + 으로써

N không có patchim và patchim là ㄹ 로써

V có patchim + 음로써

V không có patchim + ㅁ로써

Ví Dụ:

● 나무에는 망치로써 못을 박아요 

Đóng đinh vào cây bằng búa

● 대화로써 문제를 해결했어요

Tôi đã giải quyết vấn đề bằng cuộc đối thoại

● 생선을 식칼로써 토막을 내요

Cắt cá thành từng khúc bằng dao 

● 책을 읽음으로써 똑똑해졌어요

Tôi đã trở nên thông minh hơn nhờ việc đọc sách

● 자연을 지킴으로써 우리 자신도 지킬 있습니다

Chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình bằng cách bảo vệ tự nhiên

● 난관을 극복함으로써 영웅이 된다

Bằng việc khuất phục được khó khăn, bạn sẽ trở thành anh hùng.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/