Ngữ pháp cao cấp: -느니만큼

Nguyễn Thế Anh 17/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp -느니만큼

Cấu trúc này được dùng để diễn tả mệnh đề trước là nguyên nhân hoặc căn cứ của mệnh đề sau. 

Có thể sử dụng dưới dạng  만큼 mà không có nhiều sự thay đổi về mặt ý nghĩa 

Cấu trúc này giống với –()니까 nhưng khác nhau ở chỗ ‘-느니만큼 diễn tả hành động hoặc trạng thái của mệnh đề sau xảy ra dựa theo mức độ, tỉ lệ của mệnh đề trước. 

Ví Dụ:

● 어렵게 유학을 가느니만큼  열심히 해야지요.

Vì khó khăn lắm mới đi du học được nên càng phải chăm chỉ hơn chứ. 

 

● 최선을 다했으니만큼 좋은 결과가 있을 거라고 믿어요

Vì đã cố gắng hết sức nên tôi tin rằng kết quả sẽ tốt thôi. 

 

● 좋은 재료로 정성을 다해 만들었으니만큼  맛있을 거예요

Bởi vì đã làm bằng nguyên liệu tốt với tất cả sự chân thành nên sẽ ngon hơn. 

 

● 오랜만에 만났으니만큼  얘기도 많을  같습니다.

Lâu lắm rồi mới gặp nên có vẻ như có nhiều chuyện để nói. 

 

● 집이 크고 넓으니만큼 관리하기가 힘들  같아요.

Nhà to và rộng nên quản lý cũng vất vả. 

 

● 비싼 제품이니만큼 가치가  크지 않을까요?

Không phải là đồ đắt nên giá trị sẽ lớn hơn hay sao?

 

● 손님들이 돈을 많이 내고 먹느니만큼 서비스에   신경을 쓰는  좋겠어요

Vì những vị khác đó trả rất nhiều tiền ăn, chúng ta nên chú ý hơn đến dịch vụ. 

 

Lưu ý:

Có trường hợp sử dụng cấu trúc này để lặp lại cùng một danh từ với ý nghĩa nhấn mạnh danh từ trong tình huống đó. Thường được sử dụng dưới dạng N/ N()니만큼.

● 나이가 나이만큼 인생에대한 고민이 있겠지요

Tuổi nào cũng có nỗi lo về cuộc đời của tuổi đó. 

 

● 친구와 동남아에 가려고 하는데 여름옷을 사려면 어디로 가야 할까요?

지금 겨울이잖아요계절이 계절이니만큼 여름옷을구하기가 쉽지 않을 거예요

: Tôi định đi Đông Nam Á với bạn, muốn mua áo mùa hè thì phải đi đâu nhỉ?

: Bây giờ là mùa đông mà. Mùa nào theo mua nấy chứ, giờ tìm áo mùa hè không dễ đâu. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/