Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄴ/는/(으)ㄹ 바

Nguyễn Thế Anh 17/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄴ/는/(으)ㄹ 바

Cấu trúc này có những ý nghĩa sau

1. Mang ý nghĩa bao hàm toàn bộ ý nghĩa sự việc nói phía trước, và dựa vào chính các điều đó dẫn ra vấn đề nào đó. 

"바" ở đây giống như các danh từ phụ thuộc như ~방법 ... Lúc này thường kết hợp với tiểu từ tân ngữ và chủ ngữ là  và . Thường được sử dụng trong các văn cảnh lịch sự, trang trọng.

"바" kết hợp ở nhiều dạng khác nhau bao gồm: - 바로는, - 바를, - 바에 대해, - 바에 의하면, - 바에 따르면, - 바와 같이 và - 바가 있다/없다

Ví Dụ:

● 지금부터 제가 아는  모두 말씀드리도록 하겠습니다

Từ bây giờ tôi sẽ nói với anh tất cả những điều tôi biết. 

● 평소에 생각한  솔직하게 얘기해 주세요.

Hãy nói một cách thành thật về những điều mà anh nghĩ thường ngày. 

● 전체 회의에서 내린 결정인 모두 따라 주시기를 바랍니다

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp toàn thể, tôi hy vọng tất cả mọi người đều làm theo.

●  학기 동안 느낀  이야기해 보세요.

Hãy nói về điều bạn cảm nhận được trong suốt một học kì vừa rồi đi.

● 저는 이번 사건에 대해 아는  전혀 없습니다.

Tôi hoàn toàn không biết điều gì về sự cố lần này.

●  사람이 누구를 좋아하는지는 우리가 간섭할  아니다.

Người đó thích ai không ai không phải việc để chúng ta can dự vào.

2. (으)ㄴ 바(가) 있다/없다 – Dùng để nói đã từng hay chưa từng làm việc gì, điều gì đó trong quá khứ.

Ví Dụ:

●  우리 대학 연구팀은 인터넷 사용이 우울증 발생률을 높인다는 연구 결과를 발표한 바 있다.

Nhóm nghiên cứu của trường chúng tôi đã công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng Internet làm tăng tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm.

● 그는 고객의 개인 정보 파일을 빼돌린 바가 없다고 주장했다.

Anh ta khẳng định không có lấy cắp file-dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng.

3. ~바 – Được dùng trong tình huống muốn nhấn mạnh vào trạng thái cảm xúc “Không nói lên lời”, ” không biết phải làm sao” để bày tỏ cảm ơn, sự hạnh phúc, hay là xin lỗi. Với dạng công thức ‘몸 둘 바를 모르다‘, ‘어찌할 바를 모르다‘.

Ví Dụ:

●  과한 칭찬에 생각지도 못한 선물까지 받으니 고마움에 몸 둘 바를 모르겠어요.

Tôi thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn vì những lời khen nhiệt tình và đến cả món quà này nữa.

●  그는 자기의 초창기 작품이 전시장에 걸린 것을 보고 부끄러워 어찌할 바를 몰랐다.

Anh ấy ngại ngùng không biết phải làm sao khi nhìn thấy tác phẩm đầu tay của mình được đặt ở hội chợ triển lãm. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/