Ngữ pháp cao cấp: -(으)ㄴ/는 데

Nguyễn Thế Anh 17/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄴ/는 데 

Nghĩa là: “Nơi mà, việc mà ...”.

Cấu trúc này tương đương với ()/  hoặc ()/  . 

Ví Dụ:

그의 주장에는 동의하기 어려운  있다.

Có một số khó khăn trong việc đồng ý với lập luận của anh ấy. 

상처가   바르는   주세요.

Cho tôi thuốc bôi vào chỗ bị thương. 

혹시 가고 싶은  있어요?

Không biết anh có nơi nào muốn đi không?

우리가 처음에 만난 데에 갔어요.

Chúng tôi đã đến nơi mà lần đầu tiên gặp nhau. 

저는 사는 데는 조금 멀어요.

Nơi tôi sống thì hơi xa một chút.

앉고 싶은  아무 데나 앉아.

Cậu hãy ngồi ở bất cứ chỗ nào mà cậu muốn ngồi. 

돈이 없어서     없었어요.

Vì tôi không có tiền nên không có chỗ nào có thể đi được cả. 

대전에서는   만한  어디예요

Nơi đáng để đi chơi thử ở Daejon là ở đâu?

바둑은 집중력을 키우는  효과적이다.

Cờ tướng có hiệu quả trong việc nâng cao tính tập trung. 

  조용한  갈까요

Chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh nói chuyện nhé?

 서울에   많아요.

Có rất nhiều nơi tôi đã đi ở Seoul. 

교통이 편리한 데에 살고 싶어요.

Tôi muốn sống ở nơi có giao thông thuận tiện. 

수영하는  자신이 없어요.

Tôi không tự tin cho việc bơi lội. 

집을 사는  돈이 많이 들었어요.

Tôi đã tốn rất nhiều tiền cho việc mua nhà. 

이제 한국말 하는 데는 별로 어려움이 없어요.

Bây giờ tôi không có nhiều khó khăn trong việc nói tiếng Hàn. 

머리 아픈 데에  약이 좋아요.

Thuốc này rất tốt khi bị đau đầu. 

Lưu ý:

()/는데 (không có dấu cách) khi vế trước diễn tả lý do hoặc đưa ra nội dung liên quan đến vế sau.  Thông thường vế trước sẽ là tiền đề, dẫn dắt đến bối cảnh, yêu cầu, lời đề nghị, câu hỏi hoặc tình huống ở vế sau. 

어제 사무실에 일을 하는데 갑자기 정전이 됐다.

Hôm qua tôi đang làm việc ở văn phòng thì đột nhiên bị mất điện.

 

Ngoài ra ()/는데 còn diễn tả thông tin ở mệnh đề sau tương phản, trái ngược hoặc kết quả không mong đợi của hành động ở mệnh đề trước với nghĩa là: “Nhưng ...”

평일에는 사람이 많지 않은데 주말에는 사람이 진짜 많아요.

Bình thường thì không nhiều người nhưng cuối tuần thì thực sự rất nhiều người.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/