Ngữ pháp cao cấp: 느니

Nguyễn Thế Anh 17/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 느니

[A느니B] Cấu trúc này được sử dụng khi muốn thể hiện rằng dù không thỏa mãn cả A và B, nhưng nếu phải chọn thì thà rằng chọn B vẫn tốt hơn. Có nghĩa là: “Nếu ...thì thà rằng...” . 

느니 thường đi kèm với 차라리 (thà rằng, thà...); 아예 (hoàn toàn, từ ban đầu...); 그냥 (cứ thế, cứ vậy...) ở vế sau. 

Cấu trúc mang ý nghĩa tương đương ~() 바에야 

Ví Dụ:

연습도 제대로  하고 대회에 참가하느니 아예 다음 기회에 도전하겠다

Nếu không tập luyện tử tế mà tham gia cuộc thi thì thà rằng thử sức ở cơ hội lần sau còn hơn. 

마음이 맞지 않는 사람과 일을 하느니 차라리 밤을 새워도 혼자 하는  낮지

Thà rằng tôi thức đêm làm một mình còn hơn là  làm việc với một người không hợp.

멀리서 출퇴근하느라 시간을 낭비하느니 집값이 비싸더라도  근처로 이사 오는  어때요?

Anh nghĩ sao về việc chuyển nhà đến gần đây, dù giá nhà đắt nhưng còn hơn là đi làm xa để rồi lãng phí thời gian. 

사랑하지 않는 사람과 결혼을 하느니 그냥 혼자  거예요

Tôi thà cứ thế sống một mình còn hơn là lấy một người mà mình không yêu. 

이렇게 맛없는 음식을 먹느니 굶는  낫겠어요

Tôi thà nhìn đói còn hơn là ăn một món ăn vô vị như thế này. 

이렇게 재미없는 영화를 보러 가느니 집에서 잠이나 자야겠어요

Đi xem một bộ phim nhàm chán như thế này thì tôi thà ngủ ở nhà còn hơn. 

그렇게 걱정만 하고 있느니  사람을 직적 만나서 얘기해 보세요

Nếu chỉ biết lo lắng như thế này thì thà rằng anh hãy thử gặp trực tiếp người đó rồi nói chuyện .

집에서 잠만 자느니 공원이라도 가서 산책을 합시다

Thay vì chỉ ngủ ở nhà thì thà rằng chúng ta đi ra công viên đi dạo đi. 

이렇게 불안에 떨고 숨어 다니느니 경찰에 자수하도록 하세요

Thà rằng anh tự thú với cảnh sát còn hơn là cứ run sợ và lẩn trốn như thế này. 

그를 이렇게 오래 기다리느니 차라리 그에게로 가는   좋겠다

Đợi anh ấy lâu thế này thì thà rằng đến chỗ anh ấy còn hơn. 

용의 꼬리가 되느니 뱀의 머리가 되겠다

Tôi thà làm đầu rắn còn hơn là làm đuôi rồng. 

마음에도 없는 남자와 결혼하느니 차라리 평생을 혼자 사는  낫겠다

Kết hôn với một người mà mình không yêu thì thà rằng tôi sống một mình cả đời còn hơn. 

이렇게 힘들게 사느니 차라리 죽는  낫다

Sống mệt mỏi như thế này thì thà rằng chết đi còn hơn. 

토요일에 혼자 집에 있느니 차라리 출근하겠다.

Ở nhà một mình vào thứ bảy thì thà đi làm còn hơn. 

하루종일 누워만 있느니 차라리 여기저기 돌아다니겠다.

Đi loanh quanh đây đó còn hơn là cứ nằm trên giường cả nhà. 

 시간에 택시를 타느니 차라리 걸어가는   빠르겠다

Giờ này mà đi taxi thì thà rằng đi bộ còn nhanh hơn. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại https://www.sachtienghanmetabooks.vn/