Luật Lao Động Tại Việt Nam Sách tiếng Hàn MetaBooks

Luật Lao Động Tại Việt Nam

100.000₫ Còn hàng
LUẬT LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM/2016.4 ✲ Cuốn sách biên dịch Việt - Hàn về bộ luật lao động tại Việt Nam năm 2013 - 2014 sẽ giúp bạn hiểu được những quy định của pháp luật Việt Nam về tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người ...
headphone File nghe MP3 download   TẠI ĐÂY

📍 LUẬT LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM/2016.4

✲ Cuốn sách biên dịch Việt - Hàn về bộ luật lao động tại Việt Nam năm 2013 - 2014 sẽ giúp bạn hiểu được những quy định của pháp luật Việt Nam về tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động trong quan hệ lao động

✲ Sách dày 218 trang gồm những nội dung sau: 

🌱 Những quy định chung

🌱 Việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động

🌱 Hợp đồng lao động

🌱 Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

🌱 Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

🌱 Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

🌱 Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

🌱 Những quy định riêng với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới

🌱 Giải quyết tranh chấp lao động

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo