Ngữ pháp sơ cấp: kính ngữ trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-kinh-ngu-trong-tieng-han

Kính ngữ Tiếng Hàn
Giới thiệu khái quát về kính ngữ là phần đặc trưng, không thể thiếu trong tiếng Hàn. Là hình thức ngôn ngữ lịch sự dùng để thể hiện sự tôn trọng đối với đối tượng có đia vị cao hơn mình, đối với người cao tuổi ( cô giáo, giám đốc, ông bà, cha mẹ….). Chú ý không dùng kính ngữ cho chính mình, người dưới tuổi, bạn bè, anh chị em thân thiết.


1. Động từ không có patchim: 십니다.
가다:đi ===> 가십니다 ( 가세요)
오다:đến ===> 오십니다( 오세요)
사다: mua ===> 사십니다( 사세요)
2. Động từ có patchim:
으십니다
앉다: ngồi ===>으십니다앉으십니다 ( 앉으세요)
읽다: đọc ===> 읽으십니다 (읽으세요)
듣다: nghe ===> 들으십니다 (들으세요)
*Đuôi
으세요 mềm mại hơn đuôi 으십니다.
-김 선생님은 무엇을 하십니까?
Thầy Kim làm gì đấy?
-
나는 영어를 가르칩니다.
Tôi dạy tiếng Anh.

-할아버지, 책을 읽으십니까?
Ông ơi, ông đang đọc sách phải không ạ?
-
어머님의 머리가 아주 예쁘십니다.
Tóc mẹ rất đẹp.

- 윌슨 씨는 한국어를 배우십니까?
, 저는 한국어를 배웁니다.
Wilson học tiếng Hàn à?
Vâng, tôi học tiếng Hàn.

- 무엇을 읽으십니까?
한국어책을 읽습니다.
Bạn đọc gì đấy?
Tôi đọc sách tiếng Hàn.

Một số danh từ bất quy tắc:

이름 => 성함 : tên
나이 => 연세 : tuổi
밥 =>  진지 : cơm
=> : nhà

=> 말씀 : lời nói
생일 => 생신 : sinh nhật
사람 =>, : người

Với danh từ chỉ người ta thêm vào sau sẽ chỉ được đối tượng cần tôn trọng

부모 .. .부모님 : bố mẹ
아들 아드님 : con trai
따님 : con gái
선생 선생님 : giáo viên

교수 교수님 : giáo sư
사장 사장님 : giám đốc
목사 목사님 : đức cha

 

Động từ bất quy tắc:
 

있다

계시다

Có, ở

주다

드리다

Đưa cho

먹다/마시다

잡수시다/드시다

Ăn/uống

묻다/말하다

여쭈다/말씀하시다

Hỏi/nói

보다

뵙다

Gặp, xem

자다

주무시다

Ngủ

죽다

돌아가시다

Chết

데리다

모시다

Mời, đi theo

아프다

편찬으시다

Ốm

보내다

올리다

Gửi choKính ngữ của tiểu từ

/

께서

/

께서는

에게, 한테

-어제는 어머님의 생신이었습니다.
Hôm qua là sinh nhật của mẹ tôi.
-
오늘 우리 선생님 댁에 갈 겁니다.
Hôm nay chúng ta sẽ tới nhà thầy giáo.
-
아버지께서는 보통 7 30 분에 회사에 가십니다.
Bố tôi thường đến công ty lúc 7:30.
-
할머니 께서 선물을 주십니다.
Bà cho tôi quà.
-
외 할아버지 께서는 지금 미국에 계십니다.
Ông ngoại bây giờ đang ở Mỹ.
-
부모님 께서 보통 아침 7 시에 진지를 잡수십니다.
Bình thường bố mẹ tôi ăn cơm sáng lúc 7:00.

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/