Động/ tính từ 는, (으)ㄴ 편이다

Nguyễn Thế Anh 13/11/2019
dong-tinh-tu

Động/ tính từ 는, (으)ㄴ 편이다
*Là hình thái kết hợp giữa vĩ tố dạng định ngữ (으)ㄴ /는 với danh từ phụ thuộc 편 và động từ 이다. Dùng với tính từ và động từ, diễn đạt nghĩa quan sát đại thể và thiên về một phía nào đó. Và vì vậy chỉ dùng với hiện tại và quá khứ, không dùng thì tương lai. Đây là cách diễn đạt phán đoán của ngưởi nói.
Có vẻ như là, dường như, hơi, nghiêng về, thiên về phía nào đó, thuộc dạng nào đó

-우리 엄마는 젊었을 때 예쁜 편이었어요.
Mẹ tôi hồi còn con gái thuộc dạng xinh đẹp.
-저는 어렸을 때 키가 큰 편이었어요.
Tôi hồi còn nhỏ thuộc dạng cao lớn.
-버스에 비해서 지하철이 빠른 편이에요.
So với xe bus thì tàu điện thuộc dạng nhanh.
-한국말은 일본말에 비해서 발음이 어려운 편입니까?
Tiếng Hàn dường như phát âm khó hơn tiếng Nhật phải không?
-5 천원이라면 비싼편이 아닙니다.
Nếu là 5 nghìn won thì không đắt lắm.
-철수는 소설을 많이 읽는편이라서 생각이 어른스러워요.
Cheolsu thuộc dạng đọc nhiều tiểu thuyết nên thuộc dạng suy nghĩ chín chắn lắm.
-이학생은 글을 정확하게 쓰는 편입니다.
Cậu học sinh này viết chữ chính xác lắm.
-그 사람은 한국어를 잘하는 편이다.
Người đó khá giỏi tiếng Hàn.
-저는 좀 일찍 자는 편이에요.
Tôi thường hay ngủ sớm.
-주말에는 거의 늦잠을 자는 편이에요.
Tôi thường hay ngủ dậy trễ vào cuối tuần.
-제 동생은 또래에 비해서 키가 작은 편이에요.
Em tôi khá thấp so với bạn bè cùng trang lứa.
-나는 다른 친구에 비해 시험을 못 본 편이다.
Tôi đã làm bài thi khá kém so với bạn khác.
-저는 고기를 많이 잡은 편이에요.
Tôi bắt được khá là nhiều cá.


*Động từ + ㄴ /는 편이다 trước đó thường hay đi kèm với các từ:'잘, 많이, 자주,
못, 안'...thì câu văn sẽ tự nhiên hơn.

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc