Bất quy tắc '-ㄷ' trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 07/07/2023
bat-quy-tac-trong-tieng-han

Bất quy tắc của ㄷ trong tiếng Hàn
Patchim '-ㄷ' ở âm kết thúc của một gốc động từ sẽ bị đổi thành '' khi âm tiếp theo nó (tức âm đầu tiên của một đuôi từ) là một nguyên âm, nhưng nó sẽ không đổi nếu tiếp theo nó là một phụ âm.

Ví Dụ:
- 듣다 (nghe): + 어요 -> 들어요.
- 묻다 (hỏi): + 어 보다 -> 물어 보다.
-걷다 (đi bộ ): + 었어요 -> 걸었어요.
- 저는 지금 음악을 들어요.
Tôi đang nghe nhạc.
- 잘 모르면 저한테 물어 보세요.
Nếu bạn không rõ thì hỏi tôi nhé.
- 어제는 많이 걸었어요.
Tôi đã đi bộ nhiều vào hôm qua.
- 저한테 묻지 마세요.
Đừng hỏi tôi.


* Lưu ý: Tuy nhiên '닫다' (đóng), '받다' (nhận) và '믿다'(tin) không thuộc hệ thống bất quy tắc này.
- 문을 닫아 주세요.
Làm ơn đóng cửa giùm.
- 어제 친구한테서 편지를 받았어요.
Tôi đã nhận được thư từ bạn tôi.
-내 말 좀 들어 봐요.
Thử nghe tôi nói này.
-시내에서 걸어서 여기까지 왔습니다.
Tôi đã đi bộ từ nội thành đến đây.
-길을 물으니까 친절하게 가르쳐 주었어요.
Tôi hỏi đường thì được họ tận tình chỉ dẫn cho.
-나한테 묻지 말고 저분한테 물어요.
Đừng hỏi tôi mà hãy hỏi vị kia kìa.
-큰 짐부터 차례로 차에 실어라.
Hãy chất lên xe theo thứ tự từ hành lý lớn.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn