Bất quy tắc của ㄷ

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
bat-quy-tac-cua

Bất quy tắc của
Patchim '-' ở âm kết thúc của một gốc động từ sẽ bị đổi thành '-' khi âm tiếp theo nó (tức âm đầu tiên của một đuôi từ) là một nguyên âm, nhưng nó sẽ không đổi nếu tiếp theo nó là một phụ âm.
-
듣다 (nghe): + 어요 -> 들어요.
-
묻다 (hỏi): + 어 보다 -> 물어 보다.
-
걷다 (đi bộ ): + 었어요 -> 걸었어요.
-
저는 지금 음악을 들어요.
Tôi đang nghe nhạc.
-
잘 모르면 저한테 물어 보세요.
Nếu bạn không rõ thì hỏi tôi nhé.
-
어제는 많이 걸었어요.
Tôi đã đi bộ nhiều vào hôm qua.
-
저한테 묻지 마세요.
Đừng hỏi tôi.
* Lưu ý: Tuy nhiên '
닫다' (đóng), '받다' (nhận) và '믿다'(tin) không thuộc hệ
thống bất quy tắc này.

- 문을 닫아 주세요.
Làm ơn đóng cửa giùm.
-
어제 친구한테서 편지를 받았어요.
Tôi đã nhận được thư từ bạn tôi.
-
내 말 좀 들어 봐요.
Thử nghe tôi nói này.


-시내에서 걸어서 여기까지 왔습니다.
Tôi đã đi bộ từ nội thành đến đây.
-
길을 물으니까 친절하게 가르쳐 주었어요.
Tôi hỏi đường thì được họ tận tình chỉ dẫn cho.
-
나한테 묻지 말고 저분한테 물어요.
Đừng hỏi tôi mà hãy hỏi vị kia kìa.
-
큰 짐부터 차례로 차에 실어라.
Hãy chất lên xe theo thứ tự từ hành lý lớn.


Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc