Bất quy tắc '-ㄹ' trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 07/07/2023
bat-quy-tac-trong-tieng-han

Bất Quy Tắc '-ㄹ' Trong Tiếng Hàn
Tất cả những động từ và tính từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ khi kết hợp với ‘ㄴ’, ‘ㅂ’,  ‘ㅅ’ thì ‘ㄹ’ sẽ biến mất, khi kết hợp với ‘으면, 으니까, 으려고’ thì không thêm ‘으’.

Ví Dụ:

-어디에서 사세요?
Bạn sống ở đâu?
-많이 파세요.
Hãy bán đắt hàng nhé.
-영숙 씨의 집을 아세요?
Bạn có biết nhà Yoongsook không?

* Patchim ㄹ chia ㅂ /습니다 thì chia thành ㅂ니다.
-제가 윌슨 씨의 동생을 압니다.
Tôi biết em của Wilson.
-
저는 그 사람을 잘 압니다.
Tôi biết rõ về người đó
-
어디에서 삽니까?
Anh sống ở đâu ạ?
-
누가 김밥을 만듭니까?
Ai làm gimbap ạ?
-
그 가게에서 무엇을 팝니까?
Cửa hàng đó bán gì thế nhỉ?
-
돈을 조금 법니다.(벌다: kiếm)
Tôi kiếm được chút tiền
-
아이들이 밖에서 놉니다.(놀다: chơi)
Lũ trẻ chơi ở ngoài.

* Patchim ㄹ chia (으) 면 giữ nguyên patchim + 면 như bình thường
-그 꽃의 이름을 알면 가르쳐 주세요.
Nếu biết tên hoa đó, thì hãy bảo tôi nhé.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/