Trạng từ hoá (부사형)

Nguyễn Thế Anh 13/11/2019
trang-tu-hoa

Hình thức trạng từ hoá trong tiếng Hàn (부사형)


Cách cấu tạo:
Tính từ + 게 = Trạng từ


*Trạng từ bổ nghĩa cho động từ, giải thích động từ đó như thế nào, có thể dịch nôm na: ‘một cách, như bằng, đến mức’


-그 아이가 귀엽게 웃는다.
Em bé đó cười dễ thương (cười như thế nào?)
- 영희는 슬프게 울었다.
Younghee buồn bã khóc
- 밥을 맛있게 먹었어요
Ăn cơm (một cách) ngon lành
- 제품을 싸게 샀어요
Tôi đã mua được hàng giá rẻ
-맛있게 드신 후에 그릇은 제자리에 두십시요
Sau khi ăn ngon lành thì hãy cất vào chỗ cũ
-정확하게 다시 한 번 말씀해 주세요
Xin hãy nói lại 1 lần nữa chính xác.

이 책은 누구나 쉽게 이해할 수 있습니다
Cuốn sách này ai đọc cũng đều dễ hiểu
-란 씨는 맵게 먹으니까 비빔밥도 괜찮을 거예요.
Lan ăn được đồ cay nên bibimbap chắc cũng được thôi.