Động từ -(으)려면

Nguyễn Thế Anh 13/11/2019
dong-tu

Động từ -(으)려면:


*Là sự kết hợp của 2 cấu trúc 으려고 하다 & 면, dịch là “nếu muốn làm gì đó thì”
-경복궁에 가려면 어디로 가야 하나요?
Nếu muốn đi đến Gyungbokgung thì phải đi thế nào?
-돈을 벌려면 일을 해야 합니다.
Nếu muốn kiếm tiền thì phải làm việc
-한국말을 잘 하려면 어떻게 해야 할까요?
Nếu muốn giỏi tiếng Hàn thì phải làm thế nào?
-철수씨를 만나려면 사무실로 가 보세요.
Muốn gặp Cheolsu thì hãy đến văn phòng.
-한국말을 배우려면 한글부터 배워야 합니다.
Nếu muốn học tiếng Hàn thì phải học từ hangul trước.
-제 시간에 도착하려면 지금 출발해야 돼.
Nếu muốn đến đúng giờ thì bây giờ phải xuất phát.
-외국에 가려면 여권이 필요해요.
Nếu muốn đi nước ngoài thì cần hộ chiếu.
-살을 빼려면 운동을 열심히 해야 돼.
Nếu muốn giảm cân thì phải tập thể dục thật chăm chỉ.
-멋있는 옷을 사려면 돈이 많아야 돼요.
Nếu muốn mua quần áo đẹp thì cần có nhiều tiền.
-외국어를 잘 하려면 열심히 공부해야 합니다.
Nếu muốn học giỏi ngoại ngữ thì phải học hành thật chăm chỉ.