Động/ tính từ + 더라도

Nguyễn Thế Anh 17/11/2019
dong-tinh-tu

Cách kết hợp:
Động tính từ 았/었/겠더라도, Danh từ + (이)더라도 (gần giống 아/어도)
*Công nhận sự thật ở đằng trước nhưng không làm ảnh hưởng nội dung phía sau
* Về mặt ý nghĩa, cấu trúc này có ý nghĩa giống với 아/어도 nhưng có mức độ
nhấn mạnh hơn 아/어도.
- 싫다고 하더라도 이번 여행을 꼭 가야 돼요.
Dù có không thích thì lần này anh cũng nhất định phải đi du lịch đấy.
- 피곤하더라도 네 일을 끝내고 자라.
Dù có mệt thì cũng phải làm xong việc của mình rồi hãy ngủ.
- 배운 것이 많더라도 그것을 사용하지 않으면 아무 소용이 없어.
Dù có học nhiều nhưng không biết ứng dụng những điều đó thì cũng chẳng có tác
dụng gì.
- 언어가 다르더라도 기본적인 의사 소통은 어느 정도 가능해요.
Cho dù có khác ngôn ngữ nhưng vẫn có thể giao tiếp cơ bản.
- 내가 죽더라도 적들에게 나의 죽음을 알리지 말아.
Dù ta có chết cũng đừng cho quân địch biết về cái chết của ta.
- 같은 피를 나눈 형제더라도 성격은 모두 다르더라.
Dù có là anh em chung dòng máu nhưng tính cách cũng đều khác nhau.
- 그는 무슨 말을 하더라도 믿지 말아.
Dù anh ta có nói gì thì cũng đừng có tin.
- 굶어죽더라도 바닥에 떨어진 음식은 안 먹어요.
Dù có chết đói tôi cũng sẽ không ăn thức ăn rơi dưới đất.
- 아무리 부자더라도 그렇게 물쓰듯이 돈을 쓰면 안 됩니다.
Dù có giàu có thì cũng không thể tiêu tiền như nước như thế được.
- 내가 죽더라도 그녀를 꼭 지켜야 겠어요.
Dù có phải chết tôi cũng phải bảo vệ cô ấy.
- 시험에 떨어지더라도 좌절하지 마세요.
Dù có thi trượt cũng đừng có tuyệt vọng.
-내일은 무슨 일이 었더라도 지각하면 안돼.
Ngày mai dù có việc gì đi nữa cũng không được đến trễ.
-시험을 잘 보더라도 입학하지 못 할 것 같아요.
Mặc dù làm bài thi tốt nhưng hình như vẫn không thể đỗ được.
-날씨가 춥더라도 꼭 오세요.
Kể cả thời tiết lạnh nhưng nhất định phải đến đấy nhé.
*Ngoài ra bạn có thể dùng cấu trúc -는 한이 있더라도, khi bạn thậm chí có như
thế nào đó nhưng vẫn thực hiện hành động nào đó đến phút chót, nói thì hơi khó
hiểu, các bạn cùng xem ví dụ sau:
-무대에서 쓰러지는 한이 있더라도 공연을 취소할 수는 없어요.
Thậm chí nếu tôi có gục ngã trên sân khấu thì tôi cũng không thể hủy buổi công
diễn.
- 여행 계획을 다 취소하는 한이 있더라도 지금 수술을 받아야 돼요.
Thậm chí chúng ta có phải hủy kế hoạch du lịch thì bạn cũng cần phải phẫu thuật
ngay bây giờ.
- 회사를 그만두는 한이 있더라도 할 말은 해야겠어요.
Thậm chí tôi có phải bỏ việc thì tôi có vài lời cần phải nói.

 

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc