Danh từ + 이/가 다 뭐예요?

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
danh-tu

Danh từ + 이/가 다 뭐예요?

그것도 말할 것도 없이 기대에 훨씬 못 미침’을 나타냄
*‘Nói gì đến…’ đến cái đơn giản hơn ở vế sau còn không thực hiện được. Tiếng
Việt có thể dịch là ‘....gì chứ’, ‘...gì đâu...’Cấu trúc này có ý nghĩa giống với ‘커녕’

 

가: 그 사람에게 연락했어요?
나: 연락이 다 뭐예요? 전화번호도 모르는데요
A: Đã liên lạc với anh ấy chưa?
B: Nói gì đến liên lạc, đến số điện thoại cuả anh ấy tôi còn không có.

 

가: 어제 선생님께서 내신 숙제를 다 했어요?
나: 숙제가 다 뭐예요, 어제 너무 졸려서 책도 펴지지 못 했는데요
A: Anh đã làm hết bài tập thầy giao hôm qua chưa?
B: Nói gì đến làm bài tập, hôm qua buồn ngủ quá nên tôi còn chưa mở được sách
ra cơ.

 

가: 발렌타인데이인데 초콜릿은 받으셨어요?
나: 초콜릿이 다 뭐예요? 사탕 한 개도 구경 못 했는걸요.
A: Ngày lễ tình nhân chắc chị nhận được nhiều socola lắm nhỉ!
B: Socola cái gì, đến kẹo còn chẳng được cái nào

 

가: 여행을 자주 다니시겠네요.
나: 여행이 다 뭐예요? 요즘 일이 너무 바빠서 잠 잘 시간도 없는데요.
A: Chắc anh hay đi du lịch lắm nhỉ!
B: Du lịch cái gì, dạo này nhiều việc quá còn chẳng có thời gian mà ngủ nữa là.

 

가: 이번에 보너스 많이 받았어요?
나: 보너스가 다 뭐예요?이달에는 월급도 못 받았는데.
A: Lần này chắc chị nhận được nhiều tiền thưởng lắm nhỉ!
B: Nói gì đến tiền thưởng, lương tháng này còn chưa được nhận đây.

 

가: 그 두 사람은 아주 친하지요?
나: 친한 게 다 뭐예요? 싸워서 한 달째 서로 말을 안 하고 있는데
A: Hai người ấy thân nhau nhỉ!
B: Thân gì mà thân, chúng nó cãi nhau, cả tháng nay không nói chuyện với nhau
rồi.


가: 주말에 잘 쉬었어요?
나: 쉬는 게 다 뭐예요? 청소하느라고 힘들었어요.
A: Cuối tuần anh nghỉ ngơi có thoải mái không?
B: Nghỉ gì đâu, dọn nhà mệt ơi là mệt.

 

가: 어제 잘 잤어요?
나: 자는 게 다 뭐예요? 모기 때문에 한잠도 못 잤어요.
A: Hôm qua anh ngủ có ngon không?
B: Ngủ gì chứ, nhiều muỗi quá nên tôi chẳng ngủ được chút nào.

 

가: 직장을 구했어요?
나: 직장이 다 뭐예요, 아르바이트자리도 못 구했는데요
A: Anh đã xin việc chưa?
B: Nói gì đến xin việc, đến chỗ làm thêm còn chưa kiếm được.

 

가: 어제 생일이라던데 선물 많이 받으셨죠?
나: 생일선물이 다 뭐예요, 아무도 내 생일을 기억하지않아서 미역국도 못
먹었어요
A: Nghe nói hôm qua là sinh nhật anh, chắc anh nhận được nhiều quà sinh nhật
lắm nhỉ.
B: Nói gì đến quà sinh nhật chứ, chẳng ai nhớ ngày sinh nhật tôi nên đến canh
rong biển cũng chẳng được ăn.

 

- 생일이 한 달밖에 차이가 안 나는데, 언니가 다 뭐예요?
Ngày sinh cách nhau chưa được 1 tháng mà chị cái gì chứ!