Danh từ (이)라고 하다:

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
danh-tu

Danh từ (이)라고 하다:
*Thực ra đây là 1 dạng dẫn dụng gián tiếp, nghĩa là “cái này, ai đó được gọi là gì”
-민지라고 합니다.
Tên tôi là Minji.
-민지 씨가 가수라고 했어요.
Họ nói Minji là ca sĩ.
-그는 동해 씨가 학생이라고 했어요.
Anh ấy nói anh DongHae là học sinh.
-그 사람은 전학생인데 황민수라고 해요.
Anh ta là học sinh mới chuyển tới, nghe nói tên anh ta là Hwang Min Soo.
월남쌈은 베트남어로 뭐라고 해요?
월남쌈은 베트남어로 냄이라고 합니다.
월남쌈 tiếng Việt gọi là gì?
월남쌈 trong tiếng Việt là “Nem”
Ngày xưa khi Việt Nam còn chiến tranh, người Hàn Quốc gọi đất nước ta là 월남.
Thế nhưng bây giờ người Hàn gọi là 베트남, chứ không dùng 월남 để tránh khơi
gợi lại quá khứ đau thương của nước ta.
*Ngoài ra, Danh từ (이)라고 하다 Thường được sử dụng trong trường hợp giới
thiệu bản thân. So với “입니다” thể hiện sự khiêm tốn hơn.